Att vara MatGlad-ambassadör

Att bli MatGlad-ambassadör innebär att man lär sig hur MatGlad-appen fungerar och sedan lär andra hur den används. Med kunskap om appen MatGlad kan de som använder den påverka och planera innehållet i sina måltider, sköta sina inköp och tillaga sin mat, själva eller med stöd av personal.

Som MatGlad-ambassadör får du möjlighet att lära andra något som du själv tycker är bra och samtidigt öka din självkänsla genom att visa andra.

Med appen MatGlad, och som ambassadör för densamma, ökar självständigheten och självförtroendet hos personer med funktionsvariationer. Genom att använda ny och lättillgänglig teknik anpassad för målgruppen öppnas en ny, innovativ möjlighet för att stimulera intresset för mat och måltider.

Läs mer i foldern genom att klicka på bilden.