Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till personer som arbetar inom projektet
 Margareta Frost-Johansson, Hushållningssällskapet Väst
Projektledare och matkonsult
Telefon: 0521-72 55 60
E-post: margareta.frost@hushallningssallskapet.se


Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet Väst
Matkonsult
Telefon: 0521-72 55 61
E-post: cecilia.corin@hushallningssallskapet.se


Eleonor Schütt, Hushållningssällskapet Väst
Matkonsult
Telefon: 0521-72 55 62
E-post: eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se