Prenumerera på vårt nyhetsbrev

När vi har något speciellt att berätta så skickar vi ut nyhetsbrev!

Du kan anmäla dig här.

Våra tidigare nyhetsbrev finns i arkivet till vänster.Prenumera på Matglads nyhetsbrev!
Namn
Postort
E-postadress
 

 

Personuppgifter GDPR Hushållningssällskapet Väst

Hushållningssällskapet respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför och skydda dem enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Som medlem, kund, medarbetare eller annan intressent hanteras dina personuppgifter enligt gällande bestämmelser i de enskilda fallen.

Personuppgifterna sparas till dess att åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver behandling. Du har rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Om uppgifterna om dig är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan även vid sidan av detta begära att dina uppgifter raderas.
Kontaktperson för Hushållningssällskapet Väst är VD Monica Andersson Skall.

Läs vidare i nedanstående dokument:
Policy
Registerförteckning
Uppgiftssammanställning (bil 1)

 

Mer om dataskyddsförordningen finns att läsa på www.datainspektionen.se.